Aangifte van werken: nieuwe regel van 1 januari 2014


Geachte mevrouw, geachte heer,


De aannemer die een overeenkomst gesloten heeft met de opdrachtgever en die een aangifte moet indienen bij de RSZ, zal vanaf 1 januari 2014 zijn werken in onroerende staat moeten aangeven via de nieuwe onlinedienst "Aangifte van werken".
U vindt hier een brochure met alle informatie over de nieuwe onlinedienst.

Opgelet: om toegang te verkrijgen tot deze dienst, moet uw lokale beheerder vanuit het “Toegangsbeheer voor Ondernemingen en Organisaties” de onlinedienst “Contract aangifte/Aangifte van werken” toevoegen aan de gewenste gebruikers.
Hoogachtend,
C. Volters
Adviseur-generaal
AD II / Inning


 

De verzender sluit elke aansprakelijkheid uit in verband met de juistheid, de volledigheid of het tijdig toekomen van de informatie in dit bericht. Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend en deze e-mail houdt in geen geval een erkenning van welkdanige aansprakelijkheid in. Dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde. Indien dit bericht niet voor u bestemd is, verzoeken wij u dit onmiddellijk aan ons te melden en het bericht te vernietigen.